Witamy w Santander Securities S.A.

Szanowni Państwo,

w związku z przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. na Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.), usługi maklerskie, z których Państwo korzystali w ramach Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A. zostały przeniesione do Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. Pragniemy również poinformować, że Santander Bank Polska S.A. nabył akcje DB Securities S.A. i włączył spółkę do Grupy Santander Bank Polska S.A. W związku z tym DB Securities S.A. zmieniła nazwę na Santander Securities S.A. Agentem Santander Securities S.A. jest Santander Bank Polska S.A. W zakresie usług maklerskich obsługa jest kontynuowana z zachowaniem dotychczasowych warunków. Zmiany dotyczą w głównej mierze nazwy podmiotu świadczącego usługi maklerskie oraz jego agenta, co znajdzie odzwierciedlenie w regulaminach i innych regulacjach. Pragniemy jednak podkreślić, że nie wpłynie to na Państwa obsługę.

 

Wszelkie informacje dotyczące procesu włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. będą dostępne na stronie www.santander.pl/integracja oraz na infolinii pod numerem 801 18 18 18 * (Opłata wg obowiązujących stawek operatora).

Santander Securities S.A. jest firmą inwestycyjną posiadającą zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej. Jesteśmy członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W naszej ofercie znajdują się wszystkie instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Santander Securities S.A. jest także członkiem Izby Domów Maklerskich, której zadaniem jest kreowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności domów maklerskich oraz dbanie o przestrzeganie tych zasad. W codziennym postępowaniu, kierujemy się Kodeksem Dobrych Praktyk Domów Maklerskich opracowanym przez Izbę.

Z poważaniem
Santander Securities S.A.

 

 

Szanowni Państwo,

Dnia 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w związku z powyższym w zakładce Dokumenty dla Klienta dostępne są Broszury Informacyjne dla Klientów korzystających z usług maklerskich oferowanych przez Santander Securities S.A. (Dom maklerski) oraz dla osób powiązanych z Klientami.

Ponadto informujemy, że aby skontaktować się z Domem maklerskim w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo skorzystać ze wszelkich dostępnych kanałów komunikacji z Domem maklerskim, takich jak:

  • formularz kontaktowy na stronie internetowej agenta Domu maklerskiego – Santander Bank Polska S.A.,
  • ogólna infolinia Biura maklerskiego pod numerem: 801 18 18 18, +48 12 625 80 00 lub +48 500 919 000 ,
  • wiadomość e-mail wysłana na adres: santander.securities@santander.pl,
  • zgłoszenie pisemne na adres korespondencyjny: ul. Pereca 1, 00-849 Warszawa,
  • zgłoszenie sprawy osobiście w placówce agenta Domu maklerskiego – Santander Bank Polska S.A.

W celu uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych w Santander Securities S.A., odpowiedzialnym za wszystkie kwestie związane z ochroną danych osobowych i prywatnością w Domu maklerskim.

  • adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: santander.securities@santander.pl,
  • adres korespondencyjny Inspektora Ochrony Danych: ul. Pereca 1, 00-849 Warszawa.

z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

 

 

 

 

Kontakt

Santander Securities S.A.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 17:00.

Obsługę Klienta prowadzi Santander Biuro Maklerskie

+48 12 625 80 88

 

 

Sekretariat:

ul. Pereca 1
00-849 Warszawa
tel. +48 22 583 4123
fax. +48 22 279 8821