Witamy w Santander Securities S.A.

 

Informacje o planowanych zmianach w zakresie świadczonych dla Państwa usług maklerskich (szczegóły na https://bank.santander.pl/ms/integracjainwestor/integracja.html )

Szanowni Państwo,


na 8 listopada 2019 roku planowane jest przeniesienie wydzielonej części Santander Securities S.A. na Santander Bank Polska S.A.- Santander Biuro Maklerskie oraz zaprzestanie pełnienia przez Santander Bank Polska S.A. funkcji agenta firmy inwestycyjnej Santander Securities S.A. W związku z tym staną się Państwo Klientami wyłącznie Santander Biuro Maklerskie, do którego przeniesione zostaną wszystkie Państwa produkty (m.in. rachunki maklerskie oraz zgromadzone na nich instrumenty finansowe i środki pieniężne).

Następstwem powyższego jest wprowadzenie zmian w regulacjach dotyczących świadczonych dla Państwa usług maklerskich. Przy tworzeniu zmian najważniejsze dla nas było zapewnienie ciągłości świadczenia tych usług na podobnym lub wyższym niż dotychczas poziomie.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać 9 listopada 2019 r. pod warunkiem zarejestrowania podziału Santander Securities S.A. przez właściwy sąd 8 listopada 2019 r. Jeśli akceptują Państwo zmiany, nie muszą nas Państwo o tym informować. W przeciwnym razie, przed 9 listopada 2019 r. mogą Państwo skorzystać z uprawnień do rozwiązania umowy wskazanych w obowiązujących Państwa do tego czasu regulacjach. Wykaz najistotniejszych zmian znajdą Państwo w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego listu.

Zwracamy szczególną uwagę, iż wszystkie aktywne zlecenia maklerskie stracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej 8 listopada 2019 r. Konieczne będzie ich ponowne złożenie w Santander Biuro Maklerskie osobiście w wybranych oddziałach* lub za pośrednictwem:

- serwisu Inwestor online / aplikacji inwestor mobile;

- infolinii (Contact Center): nr tel: 801 36 46 36**

Serwis Inwestor online, aplikacja Inwestor mobile oraz infolinia będą dostępne po integracji najpóźniej 12 listopada 2019 r. od godz. 7:00. Dołożymy wszelkich starań, aby systemy Santander Biuro Maklerskie zostały uruchomione wcześniej. W takim przypadku otrzymają Państwo od nas odrębną wiadomości e-mail, szczegóły znajdą się także na inwestor.santander.pl/integracja oraz na stronie logowania do serwisu Makler.

 

Plan Podziału Santander Securities podpisany

Santander Bank Polska S.A., Santander Securities S.A. oraz Santander Finanse Sp. z o.o. 12 czerwca 2019 roku uzgodniły Plan Podziału Santander Securities S.A. Zakończenie procesu zaplanowano na IV kwartał br.

Zaakceptowany przez Zarządy wszystkich trzech spółek Plan Podziału to pierwszy krok do scalenia Santander Securities oraz Santander Biuro Maklerskie – dwóch dotychczas odrębnych firm inwestycyjnych świadczących usługi maklerskie w ramach Grupy Santander Bank Polska.

- Naszym celem jest zapewnienie klientom ciągłości świadczenia usług maklerskich. Staramy się, aby proces przeniesienia ich produktów był jak najmniej uciążliwy - mówi Waldemar Markiewicz, Prezes Zarządu Santander Securities.

Plan Podziału zakłada przeniesienie działalności maklerskiej Santander Securities do Santander Biuro Maklerskie. Dzięki temu klienci dzielonej spółki będą mogli korzystać z szerszej niż dotychczas oferty usług maklerskich. Natomiast część działalności Santander Securities odpowiedzialna za realizację szkoleń dla klientów trafi do Santander Finanse.

- To jedna z bardziej zaawansowanych technologicznie transakcji w historii polskiego rynku kapitałowego. Jesteśmy jednak przekonani, że klienci na niej skorzystają. Dzięki połączeniu będziemy mogli przedstawić jednolitą ofertę wszystkim zainteresowanym rynkiem kapitałowym w Grupie Santander Bank Polska - wyjaśnia Piotr Tomaszewski, dyrektor Santander Biuro Maklerskie.

Podział odbędzie się w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 1 KSH. Finalizacja transakcji zaplanowana jest na IV kwartał 2019 roku, pod warunkiem uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych oraz wykreślenia Santander Securities z KRS. Do czasu zakończenia procesu obsługa maklerska będzie realizowana w obu instytucjach odrębnie.

Plan Podziału wraz z załącznikami znajdą Państwo w zakładce "Dokumenty korporacyjne". Ponadto informujemy, że opinia biegłego z badania Planu Podziału, w zakresie jego poprawności i rzetelności, zgodnie z art. 537 § 1 KSH, zostanie udostępniona niezwłocznie po jej sporządzeniu przez biegłego wyznaczonego przez właściwy sąd rejestrowy.

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. na Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.), usługi maklerskie, z których Państwo korzystali w ramach Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A. zostały przeniesione do Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. Pragniemy również poinformować, że Santander Bank Polska S.A. nabył akcje DB Securities S.A. i włączył spółkę do Grupy Santander Bank Polska S.A. W związku z tym DB Securities S.A. zmieniła nazwę na Santander Securities S.A. Agentem Santander Securities S.A. jest Santander Bank Polska S.A. W zakresie usług maklerskich obsługa jest kontynuowana z zachowaniem dotychczasowych warunków. Zmiany dotyczą w głównej mierze nazwy podmiotu świadczącego usługi maklerskie oraz jego agenta, co znajdzie odzwierciedlenie w regulaminach i innych regulacjach. Pragniemy jednak podkreślić, że nie wpłynie to na Państwa obsługę.

 

Wszelkie informacje dotyczące procesu włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. będą dostępne na stronie www.santander.pl/integracja oraz na infolinii pod numerem 801 18 18 18 * (Opłata wg obowiązujących stawek operatora).

Santander Securities S.A. jest firmą inwestycyjną posiadającą zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej. Jesteśmy członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W naszej ofercie znajdują się wszystkie instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Santander Securities S.A. jest także członkiem Izby Domów Maklerskich, której zadaniem jest kreowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności domów maklerskich oraz dbanie o przestrzeganie tych zasad. W codziennym postępowaniu, kierujemy się Kodeksem Dobrych Praktyk Domów Maklerskich opracowanym przez Izbę.

Z poważaniem
Santander Securities S.A.

 

 

Szanowni Państwo,

Dnia 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w związku z powyższym w zakładce Dokumenty dla Klienta dostępne są Broszury Informacyjne dla Klientów korzystających z usług maklerskich oferowanych przez Santander Securities S.A. (Dom maklerski) oraz dla osób powiązanych z Klientami.

Ponadto informujemy, że aby skontaktować się z Domem maklerskim w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo skorzystać ze wszelkich dostępnych kanałów komunikacji z Domem maklerskim, takich jak:

  • formularz kontaktowy na stronie internetowej agenta Domu maklerskiego – Santander Bank Polska S.A.,
  • ogólna infolinia Biura maklerskiego pod numerem: 801 18 18 18, +48 12 625 80 00 lub +48 500 919 000 ,
  • wiadomość e-mail wysłana na adres: santander.securities@santander.pl,
  • zgłoszenie pisemne na adres korespondencyjny: ul. Pereca 1, 00-849 Warszawa,
  • zgłoszenie sprawy osobiście w placówce agenta Domu maklerskiego – Santander Bank Polska S.A.

W celu uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych w Santander Securities S.A., odpowiedzialnym za wszystkie kwestie związane z ochroną danych osobowych i prywatnością w Domu maklerskim.

  • adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: santander.securities@santander.pl,
  • adres korespondencyjny Inspektora Ochrony Danych: ul. Pereca 1, 00-849 Warszawa.

z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

 

 

 

 

Kontakt

Santander Securities S.A.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 17:00.

Obsługę Klienta prowadzi Santander Biuro Maklerskie

+48 12 625 80 88

 

 

Sekretariat:

ul. Pereca 1
00-849 Warszawa
tel. +48 22 583 4123
fax. +48 22 279 8821