Dokumenty dla Klienta

 

Informacje dotyczące usług maklerskich świadczonych przez Santander Securities S.A. oraz Biuro Maklerskie Santander Bank Polska S.A.

Szanowni Państwo,

w związku z przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. na Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.), usługi maklerskie, z których Państwo korzystali w ramach Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A. oraz DB Securities S.A. zostały przeniesione do Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie oraz Santander Securities S.A.

 

Co się zmieniło

— Serwis internetowy: Makler (dotychczas db Makler) dostępny jest pod adresem www.bm.santander.pl, bez zmian pozostanie sposób logowania i funkcjonalność.

— Obsługa Call Center: numery telefonów pozostaną bez zmian.

Stroną dotychczasowych umów zawartych przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. stanie się z mocy prawa Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

— DB Securities S.A. zmieniła nazwę na Santander Securities S.A. Zatem Państwa rachunek maklerski jest prowadzony przez Santander Securities S.A.

— Rolę agenta firmy inwestycyjnej Santander Securities S.A. pełni Santander Bank Polska S.A. Zatem z obsługi maklerskiej będą Państwo mogli korzystać w sieci dotychczasowych oddziałów włączonych w struktury Santander Bank Polska S.A.

— Zmieniły się adresy do korespondencji na następujące: Santander Securities S.A., ul. Pereca 1, 00-849 Warszawa oraz Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, pl. Andersa 5, 61-894 Poznań.

— Zmienił się sposób podziału prowizji maklerskich pomiędzy Santander Securities S.A. a Santander Biuro Maklerskie. Nie wpłynie to na wysokość kosztów ponoszonych przez Państwa. Tabela opłat i prowizji maklerskich Santander Securities S.A. oraz Santander Biuro Maklerskie (dotychczas Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. oraz Biura Maklerskiego Deutsche Bank S.A.).

— Regulaminy – zmiany wynikają głównie ze zmiany firm podmiotów świadczących usługi maklerskie:

– Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Santander Securities S.A. (dotychczas Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A.). Podstawa prawna zmian: § 98 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich DB Securities S.A.

– Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń przez Santander Biuro Maklerskie (dotychczas Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.). Podstawa prawna zmian: § 45 ust. 4 lit. a, b, d Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

– Regulamin sporządzania opracowań analitycznych przez Santander Biuro Maklerskie (dotychczas Regulamin sporządzania opracowań analitycznych przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.). Podstawa prawna zmian: § 15 ust. 1 Regulaminu sporządzania opracowań analitycznych przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. w zw. z § 45 ust. 4 lit. a, b, d Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

– Tabela opłat i prowizji maklerskich Santander Securities S.A. oraz Santander Biuro Maklerskie (dotychczas Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. oraz Biura Maklerskiego Deutsche Bank S.A.). Podstawa prawna zmian: § 45 ust. 4 lit. b i d Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. w zw. z § 98 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A.

Informujemy jednocześnie, że Santander Bank Polska S.A. po otrzymaniu Państwa danych osobowych stał się ich administratorem. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Santander Bank Polska S.A. znajdują się na stronie www.santander.pl.

 

Gdzie znajdą Państwo informacje i pomoc

Wszelkie informacje dotyczące procesu włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. są dostępne na stronie www.santander.pl/integracja

- na infolinii pod numerem 801 18 18 18 * (Opłata wg obowiązujących stawek operatora).

- u doradcy: w placówce.

 

 

Informujemy, że w związku ze zmianą firmy (nazwy) domu maklerskiego na Santander Securities S.A. wszelkie dokumenty mające dotychczas zastosowanie do DB Securities S.A. mają zastosowanie do Santander Securities S.A., a w poniższych dokumentach informacje dotyczące DB Securities S.A. mają zastosowanie do Santander Securities S.A.

 

Santander_Securities_Broszura_Informacyjna_(obowiazujaca_od_12.11.2018_r).pdf

REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUG_MAKLERSKICH_PRZEZ_SANTANDER_SECURITIES_S.A._(od_12.11.2018).pdf

Regulamin_swiadczenia_uslug_maklerskich_DB_Securities_-_3.01.2018.pdf

Tabela_oplat_i_prowizji_maklerskich_Santander_Sec_S.A._oraz_Santander_Biuro_Makl_(od_12.11.2018).pdf

Tabela_Oplat_i_Prowizji_Maklerskich_DB_Securities_i_Biura_Maklerskiego-_3.01.2018.pdf

Polityka_zarzadzania_konfiktami_interesow_w_DB_Securities_S.A..pdf

Polityka_wykonywania_zlecen__DB_Securities_S.A._-_3.01.2018.pdf

Broszura_informacyjna_DB_Securities_-_obowiazuje_od_3_stycznia_2018(1).pdf

Strategia_zarzadzania_ryzykiem_w_DB_Securities_S(1).pdf

Wykaz_najlepszych_sysemow_wykonywania_zlecen_Raport_za_2017.pdf

Poradnik dotyczący rodzajów zleceń gieldowych

Broszura_Informacyjna_RODO_DB_Securities_Klienci.pdf

Broszura_Informacyjna_RODO_DB_Securities_Osoby_powiazane.pdf