Dokumenty korporacyjne

 

2017__DBSec_Raport_dotyczacy_adekwatnosci_kapitalowej.pdf

2016__DBSec_Raport_dotyczacy_adekwatnosci_kapitalowej(3).pdf

2015__DBSec_Raport_dotyczacy_adekwatnosci_kapitalowej.pdf

DBS_Raport_dotyczacy_adekwatnosci_kapitalowej_2014.pdf

Raport_dotyczacy_adekwatnosci_kapitalowej_31_12_2013.pdf

Raport_dotyczacy_Adekwatnosci_Kapitalowej_DB_Securities_S.A._na_dzien_31.12.2012.pdf

Raport_dotyczacy_adekwatnosci_kapitalowej_2011.pdf

Raport_dotyczacy_adekwatnosci_kapitalowej_2010.pdf

Raport_weryfikujacy_Raport_Adekwatnosci_Kapitalowej_na_31.12.2017_final.pdf

Raport_weryfikujacy_Raport_Adekwatnosci_Kapitalowej_na_31.12.2016_final.PDF

Raport_weryfikujacy_Raport_Adekwatnosci_Kapitalowej_na_31.12.2015.pdf

DBS_Raport_dotyczacy_adekwatnosci_kapitalowej_weryfikacja_2014.pdf

Raport_weryfikujacy_rzetelnosc_informacji_zawartych_w_Raporcie_Ad_Kap._na_dzien_31.12.2013.pdf

Raport_weryfikujacy_rzetelnosc_informacji_zawartych_w_Raporcie_Ad_Kap._na_dzien_31.12.2012.pdf

Raport_weryfikujacy_rzetelnosc_informacji_zawartych_w_Raporcie_Ad_Kap._na_dzien_31.12.2011.pdf

Raport_weryfikujacy_rzetelnosc_informacji_zawartych_w_Raporcie_Ad_Kap._na_dzien_31.12.2010.pdf

Polityka_informacyjna_w_zakresie_adekwatnosci_kapitalowej_DB_Securities_SA.pdf

Oswiadczenie_Zarzadu_art._435_ust._1_lit._e_za_2017.pdf

Oswiadczenie_art._435_ust_1_lit.f_za_2016.pdf

Informacja_z__art._110w_ustawy_o_obrocie_za_2016.pdf

kodeks_dobrej_praktyki_domow_maklerskich.pdf

Polityka__Wynagradzania_DB_Securities_SA.pdf

Strategia_zarzadzania_ryzykiem_w_DB_Securities_S.pdf

Santander Securities S.A. stosuje "Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.

Ocena stosowania przez Santander Securities w 2017 r. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”

Zarząd Santander Securities S.A. oświadcza, że zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej „Zasady"), w dniu 2 października 2018 r. Rada Nadzorcza DB Securities S.A., dokonała pozytywnej oceny stosowania przez Spółkę w 2017 r. Zasad Ładu Korporacyjnego. Raport z dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2017 r., przyjęty przez Radę Nadzorczą, potwierdza przyjęcie i właściwe stosowanie Zasad przez wszystkie organy statutowe Spółki.

Poniżej publikujemy pełną treść Zasad Ładu Korporacyjnego.

Zasady_ladu_korporacyjnego_22-07-2014.pdf

Struktura Organizacyjna Santander Securities SA