Dokumenty korporacyjne

 

Plan Podziału Santander Securities podpisany

Santander Bank Polska S.A., Santander Securities S.A. oraz Santander Finanse Sp. z o.o. 12 czerwca 2019 roku uzgodniły Plan Podziału Santander Securities S.A. Zakończenie procesu zaplanowano na IV kwartał br.

Zaakceptowany przez Zarządy wszystkich trzech spółek Plan Podziału to pierwszy krok do scalenia Santander Securities oraz Santander Biuro Maklerskie – dwóch dotychczas odrębnych firm inwestycyjnych świadczących usługi maklerskie w ramach Grupy Santander Bank Polska.

- Naszym celem jest zapewnienie klientom ciągłości świadczenia usług maklerskich. Staramy się, aby proces przeniesienia ich produktów był jak najmniej uciążliwy - mówi Waldemar Markiewicz, Prezes Zarządu Santander Securities.

Plan Podziału zakłada przeniesienie działalności maklerskiej Santander Securities do Santander Biuro Maklerskie. Dzięki temu klienci dzielonej spółki będą mogli korzystać z szerszej niż dotychczas oferty usług maklerskich. Natomiast część działalności Santander Securities odpowiedzialna za realizację szkoleń dla klientów trafi do Santander Finanse.

- To jedna z bardziej zaawansowanych technologicznie transakcji w historii polskiego rynku kapitałowego. Jesteśmy jednak przekonani, że klienci na niej skorzystają. Dzięki połączeniu będziemy mogli przedstawić jednolitą ofertę wszystkim zainteresowanym rynkiem kapitałowym w Grupie Santander Bank Polska - wyjaśnia Piotr Tomaszewski, dyrektor Santander Biuro Maklerskie.

Podział odbędzie się w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 1 KSH. Finalizacja transakcji zaplanowana jest na IV kwartał 2019 roku, pod warunkiem uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych oraz wykreślenia Santander Securities z KRS. Do czasu zakończenia procesu obsługa maklerska będzie realizowana w obu instytucjach odrębnie.

Plan Podziału wraz z załącznikami znajdą Państwo poniżej. Ponadto informujemy, że opinia biegłego z badania Planu Podziału, w zakresie jego poprawności i rzetelności, zgodnie z art. 537 § 1 KSH, zostanie udostępniona niezwłocznie po jej sporządzeniu przez biegłego wyznaczonego przez właściwy sąd rejestrowy.

08-07-2019

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu Podziału Santander Securities S.A.
Santander Securities - opinia z badania Planu podziału 08.07.2019.pdf

Plan podziału wraz z załącznikami:

Plan Podziału Santander Securities S.A.
Sprawozdanie Zarządu Santander Bank Polska S.A. uzasadniające podział
Sprawozdanie Zarządu Santander Securities S.A. uzasadniające podział

Sprawozdanie Zarządu Santander Finanse Sp. z o.o. uzasadniające podział

Dokumenty Santander Securities S.A. (Sprawozdania Zarządu, Sprawozdania finansowe oraz Opinie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego):

Sprawozdanie Zarządu Santander Securities S.A. za 2018 rok

Sprawozdanie Zarządu Santander Securities S.A. za 2017 rok

Sprawozdanie Zarządu Santander Securities S.A. za 2016 rok

Sprawozdanie finansowe Santander Securities S.A. za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Santander Securities S.A. za 2017 rok

Sprawozdanie finansowe Santander Securities S.A. za 2016 rok

Santander Securities S.A. Sprawozdanie z badania 2018 rok

Santander Securities S.A. Sprawozdanie z badania 2017 rok

Santander Securities S.A. Sprawozdanie z badania 2016 rok

Dokumenty Santander Finanse Sp. z o. o. (Sprawozdania Zarządu, Sprawozdania finansowe oraz Opinie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego):
Sprawozdanie Zarządu Santander Finanse Sp. z o.o. za 2018 rok

Sprawozdanie Zarządu Santander Finanse Sp. z o.o. za 2017 rok

Sprawozdanie Zarządu Santander Finanse Sp. z o.o. za 2016 rok

Sprawozdanie finansowe Santander Finanse Sp. z o.o. za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Santander Finanse Sp. z o.o. za 2017 rok

Sprawozdanie finansowe Santander Finanse Sp. z o.o. za 2016 rok

Santander Finanse Sp. z o.o. Sprawozdanie z badania 2018 rok

Santander Finanse Sp. z o.o. Sprawozdanie z badania 2017 rok

Santander Finanse Sp. z o.o. Sprawozdanie z badania 2016 rok

Dokumenty Santander Bank Polska S.A. (Sprawozdania Zarządu, Sprawozdania finansowe oraz Opinie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego):
Sprawozdanie Zarządu Santander Bank Polska S.A. za 2018 rok

Sprawozdanie Zarządu Santander Bank Polska S.A. za 2017 rok

Sprawozdanie Zarządu Santander Bank Polska S.A. za 2016 rok

Sprawozdanie finansowe Santander Bank Polska S.A. za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Santander Bank Polska S.A. za 2017 rok

Sprawozdanie finansowe Santander Bank Polska S.A. za 2016 rok

Santander Bank Polska S.A. Sprawozdanie z badania 2018 rok

Santander Bank Polska S.A. Sprawozdanie z badania 2017 rok

Santander Bank Polska S.A. Sprawozdanie z badania 2016 rok

 

Dokumenty korporacyjne Santander Securities S.A.

Raport Adekwatności Kapitałowej Santander Securities S.A. za 2018 rok

2017__DBSec_Raport_dotyczacy_adekwatnosci_kapitalowej.pdf

2016__DBSec_Raport_dotyczacy_adekwatnosci_kapitalowej(3).pdf

2015__DBSec_Raport_dotyczacy_adekwatnosci_kapitalowej.pdf

DBS_Raport_dotyczacy_adekwatnosci_kapitalowej_2014.pdf

Raport_dotyczacy_adekwatnosci_kapitalowej_31_12_2013.pdf

Raport_dotyczacy_Adekwatnosci_Kapitalowej_DB_Securities_S.A._na_dzien_31.12.2012.pdf

Raport_dotyczacy_adekwatnosci_kapitalowej_2011.pdf

Raport_dotyczacy_adekwatnosci_kapitalowej_2010.pdf

Raport_weryfikujacy_Raport_Adekwatnosci_Kapitalowej_na_31.12.2018

Raport_weryfikujacy_Raport_Adekwatnosci_Kapitalowej_na_31.12.2017_final.pdf

Raport_weryfikujacy_Raport_Adekwatnosci_Kapitalowej_na_31.12.2016_final.PDF

Raport_weryfikujacy_Raport_Adekwatnosci_Kapitalowej_na_31.12.2015.pdf

DBS_Raport_dotyczacy_adekwatnosci_kapitalowej_weryfikacja_2014.pdf

Raport_weryfikujacy_rzetelnosc_informacji_zawartych_w_Raporcie_Ad_Kap._na_dzien_31.12.2013.pdf

Raport_weryfikujacy_rzetelnosc_informacji_zawartych_w_Raporcie_Ad_Kap._na_dzien_31.12.2012.pdf

Raport_weryfikujacy_rzetelnosc_informacji_zawartych_w_Raporcie_Ad_Kap._na_dzien_31.12.2011.pdf

Raport_weryfikujacy_rzetelnosc_informacji_zawartych_w_Raporcie_Ad_Kap._na_dzien_31.12.2010.pdf

Polityka_informacyjna_w_zakresie_adekwatnosci_kapitalowej_DB_Securities_SA.pdf

Oswiadczenie_Zarzadu_art._435_ust._1_lit._e_za_2017.pdf

Oswiadczenie_art._435_ust_1_lit.f_za_2016.pdf

Informacja_z__art._110w_ustawy_o_obrocie_za_2016.pdf

kodeks_dobrej_praktyki_domow_maklerskich.pdf

Polityka__Wynagradzania_DB_Securities_SA.pdf

Strategia_zarzadzania_ryzykiem_w_DB_Securities_S.pdf

Santander Securities S.A. stosuje "Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.

Ocena stosowania przez Santander Securities w 2017 r. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”

Zarząd Santander Securities S.A. oświadcza, że zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej „Zasady"), w dniu 2 października 2018 r. Rada Nadzorcza DB Securities S.A., dokonała pozytywnej oceny stosowania przez Spółkę w 2017 r. Zasad Ładu Korporacyjnego. Raport z dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2017 r., przyjęty przez Radę Nadzorczą, potwierdza przyjęcie i właściwe stosowanie Zasad przez wszystkie organy statutowe Spółki.

Poniżej publikujemy pełną treść Zasad Ładu Korporacyjnego.

Zasady_ladu_korporacyjnego_22-07-2014.pdf

Struktura Organizacyjna Santander Securities SA