O firmie

W skład Zarządu Santander Securities S.A. wchodzą:

- Waldemar Markiewicz - Prezes Zarządu,

- Dariusz Strzyżewski - Członek Zarządu

- Maciej Pietrucha - Członek Zarządu.

 

W skład Rady Nadzorczej Santander Securities S.A. wchodzą:

- John Power - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- Arkadiusz Przybył - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

- Dagmara Wojnar - Sekretarz Rady Nadzorczej,

- Marcin Prell - Członek Rady Nadzorczej,

- Paweł Wojciechowski - Członek Rady Nadzorczej,

- Jacek Tucharz - Członek Rady Nadzorczej.

 

Pragniemy poinformować, iż zarówno członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej Santander Securities S.A., spełniają wymogi określone w art. 103 ust. 1 - 1h ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Struktura Organizacyjna Santander Securities SA