Centralne Rozliczanie i Wyodrębnianie Rachunków

Rozporządzenie EMIR wymaga, aby każdy Kontrahent Centralny oraz jego członkowie rozliczający oferowali swoim klientom co najmniej wybór między wyodrębnieniem konta grupy klientów a wyodrębnieniem indywidualnego konta klienta.

Kontrahenci Centralni i członkowie rozliczający są zobowiązani do publicznego ujawniania poziomu ochrony oraz kosztów związanych z różnym poziomem wyodrębnienia który oferują swoim klientom.

Kontrahenci Centralni i członkowie rozliczający są również zobowiązani do publicznego ujawniania cen i opłat związanych ze świadczonymi przez nich usługami.