Transakcje OTC

Informacje o zawartych przez Santander Securities S.A. transakcjach zbycia lub nabycia papierów wartościowych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, dokonanych poza rynkiem regulowanym i alternatywnym systemem obrotu na rachunek własny lub cudzy w ramach przepisów art. 74 a ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi:


 

Data i godzina transakcji ISIN Nazwa Cena (zł) Wolumen
20.03.2015 16:20:00 PLMSTSD00019 POLIMEX - MOSTOSTAL 0,06 200 000 000
17.07.2014 16:00:00 PLMRCOR00024 MERCOR 18,00 4 503
17.07.2014 16:00:00 PLBYTOM00010 BYTOM 1,17 1 500 000
22.08.2013 16:00:00 PLBOMI000058 BOMI 0,003 16 712
22.08.2013 16:00:00 PLMSTSD00118 POLIMEX - MOSTOSTAL JPP 0,0002 275 000
16.09.2013 17:05:00 PLGRBRN00012 ALCHEMIA 5,00 200 000
04.02.2014 11:00:00 PLMLMDP00064 MULTIMEDIA POLSKA 99,99 600